Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Takáts Sándor Szalai Barkóczy Krisztina 1671-1724 czímű könyvének ismertetése
written by "Angyal, Dávid, 1857-1943"
...ÁTS SÁNDOR SZALAI BARKÓCZY KRISZTINA 1671-1724 CZÍMŰ KÖNYVÉNEK ISMERTETÉSE IRTA Dr ANGYAL DÁVID EGYETEMI NYILV. R. TANÁR Különlenyomat a «Budapesti Szemle» 1911 június havi füzetéből BUDAPEST 1911 TAKÁTS SÁNDOR SZALAI BARKÓCZY KRISZTINA 1671-1724 CZÍMŰ KÖNYVÉNEK ISMERTETÉSE IRTA Dr ANGYAL DÁVID EGYETEMI NYILV. R. TANÁR Különlenyomat a «Budapesti Szemle» 1911 június havi füzetéből BUDAPEST 1911 FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. Ismeretes, hogy Takáts Sándor mindig kiadatlan forrásokból meríti tárczáit, tanulmányait és könyveit. És nemcsak anyaga új, hanem előadásának módja is eredeti s érdeket keltő. De most nem írói egyéniségével, hanem könyvével akarunk foglalkozni. Ez a könyv új képpel gyarapítja történetünk arczképcsarnokát. Szalai Barkóczy Krisztina neve csak mellékesen volt eddig említve történetünkben, most koporsójából kikél» és el kell ismernünk, hogy nevét együtt kell említenünk Zrínyi Ilonával, Lórántffy Zsuzsannával s Teleki Mihály anyjával. Az eltünt magyar világ nagy asszonyai közé tartozik, a kik női hivatásukat ép annyi erélylyel, mint okossággal és gyöngédséggel töltötték be. Nincs semmi kérkedés bennük, szeretnek ós szerettetnek, férjeik&e...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!