Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Oom Gert Vertel en Ander Gedigte
written by "Leipoldt, Christiaan Louis, 1880-1947"
...itte geel verbleek, Tog as die son daaronder agter die berge gaan, Dan word oor heel die wêreld die mooiste geur geslaan. Dit is die maand Oktober: die kokewiet is uit; Boomsingertjies en kriekies die hoor jy orals fluit; Fiskaal is op die oorlog: daaronder by die sluis, Daar is 'n dor ou doringboom sy spens en sy kombuis, Dit is die maand Oktober: ek dink, die mense vier Vir ewig in die hemel Oktobermaand soos hier! Wat wens jy meer as blomme, as helder dag en nag? Wat kan jy beter, mooier, of heerliker verwag?[Pg 15] Ek is nog in Oktober: my tuin is nog so groen, So wit met al wat mooi is, met bloeisels van lemoen, So pragtig in die môre. so heerlik in die aand! Ek is nog in Oktober, die mooiste, mooiste maand! Wat gee ek om die winter? Wat praat jy nou van Mei? Wat skeel dit, as ons later weer donker dae kry? Ek is nou in Oktober, die mooiste, mooiste maand, Met elke dag so helder, so pragtig elke aand! Viooltjies in die voorhuis, Viooltjies blou en rooi! Viooltjies orals op die veld, En orals, ai, so mooi! [Pg 16] Aan 'n ou Boek. Op die solder, waar die rotte Hulle neste het gebou, Waar die vlermuise en motte Elke aand kommissie hou, Het ek jou gevinde, ou maat, en jou maters lê daar nou. Voor ons voorgeslag gebore Was, het mense jou gelees; Monnik, ridder, lang tevore, Was met jou al maats gewees, En hul het hul siek gelag oor al jou vuur en al jou gees. Baie jare al gelede Lê jy op die solder daar, Rustig in jou rus, tevrede Met jou lot, van jaar tot jaar. Ou maat, waarom het die rotte vir ons al jou gees gespaar? [Pg 17] In Amsterdam. As ek vanaand so moedersiel Alleen hier by die vuurherd sit, Dan borrel my geheue op, En maak my hart en siel uit lid; Dan dink ek aan die veld, en aan Die doringbome by die krans, Waar koggelmannetjies die son Hou vir 'n maat om mee te dans; En aan die duine, waar die wind 'n Wierook na die se...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!