Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Om Lars Johansson (Lucidor den olycklige)
Litteraturhistoriskt utkast

written by "Linck, Josef"
...k, odugling) m. fl. Hvad skall man sga om det tillkrystade i en sdan sats som denna?: Himlen ville ej att en viss person skulle bli lngre i den falska och bekymmersamma verlden, Som md gull-glysand skijn mng tusends gudh-veet skymmer. Eller om den brist p lyftning, som rjer sig i en sdan sats, d de fattiga skola beklaga en viss persons frnflle?: S offta theras maga sin affran kreffver. Man fr understundom fundera mycket, innan man fattar hela passager i dessa begrafningssnger. De tfljas vanligen af srskilda grafskrifter, som best af mycket berm till den aflidne och tskilliga i en pikant sentensform affattade varningsord till den frbigende lsaren att komma ihg, att alt fdt och gdt blijr ddt o. s. v. De ro affattade i form af minnesstenar, grafurnor och dylikt och mlades eller inristades p grafvrdarna, s att en vandrare p den tidens kyrkogrdar visst icke saknade tillflle till bde roande och uppbyggliga betraktelser. Som de emellertid ro rtt utfrliga, skola vi ej inkrkta p utrymmet genom att citera dem. Vi skola blott anfra de kortaste och bsta. Till stilen utmrka sig Lucidors griftqvden af ett visst manr, en stark patos nda till hftighet. Han uppradar en mngd ord efter hvarandra t. ex. ngslan, pust, suk, snyftan, immer, Sorg, kval, trar, hierte-kvaaf, Alt hvad sil-bedrfligt klmmer, Grufste sorgers olyks-haaf. Etc. Det handlar dock om ett litet barns dd. I allmnhet besitter han stor kraft i att frekasta menniskan hennes frgnglighet och lyfter sig d ofta till verklig poesi:— Hvad vrt falsk-nembde lijf dock r: rk som frsvinner, En dimma som frgr, et reep som silar binner, 108 Frnufftes fngetorn, et tukt-huus fylt md ndh, Gallblandad stma ok halfflefvandes en ddh.—   All theras prl ok prackt ok mackt r platt frsvunnen, Lijk som en giller rst som h...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!