Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Sprookjes van Jean Macé
written by "Macé, Jean, 1815-1894"
...en den goeden God met haar gansche hartje te bidden haar braaf en vriendelijk te maken. Onze groote geleerde begon weldra op dit eenvoudige [95] vriendinnetje neer te zien. Op zekeren dag bedacht hij bij zichzelf, dat zoo’n klein, dom ding toch eigenlijk volstrekt geen gezelschap voor hem was en ’t niet kwaad zou zijn zich eens op de hoogte te stellen van ’t geen zij eigenlijk wist. Dáárvan zou ’t dan afhangen, of hij haar ook voortaan nog met zijn vriendschap zou kunnen vereeren. “Ik weet niet, of ik met je kan omgaan.” Toen ’t kind hem op een keer kwam vragen met haar mee naar huis te gaan, om ’t mooie prentenboek te zien, dat zij van haar petemoei gekregen had, deed hij erg koel en uit de hoogte. ’t Kleine meisje wist niet hoe zij ’t had; zóó had zij haar kameraadje nog nooit gezien! “Ik weet niet, of ik wel met je kan blijven omgaan,” zei hij; “in ieder geval zou ik eerst wel eens willen hooren, of je in staat bent een gewone breuk in een tiendeelige over te brengen.” Zij begon te lachen. “O, daar heb ik nog niets van gehad. Ik begin pas aan de deeling.” ”’t Is niet om te lachen. Ik spreek in vollen ernst. Dan moet je mij tenminste het verschil tusschen een [96] volstrekten en een betrekkelijken hoofdzin zeggen.” “Gisteren hebben we ’t er op school nog over gehad, maar ik weet er niets meer van.” “Zoo, ’t is wat moois! Dan zal ik je ook wel niet behoeven te vragen in welk jaar Rome gesticht is?” “Wat een malle vraag; je weet toch wel, dat we daar nog lang niet aan toe zijn.” ”’t Wordt hoe langer hoe fraaier. ’k Zou er haast wat op durven te verwedden, dat je me de Loire-departementen zelfs niet zult kunnen opnoemen.” Zij hield zich stil. Haar aardrijkskundige kennis strekte zic...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!