Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Van vijf moderne dichters
written by "Moens, Wies, 1898-1982"
... zoet—en gebarsten van honger als de mond van een krantevrouw in de vriesnacht! En of iemand je zegt: "het zijn maar vulgaire stadsmuziekanten" Tziganen zijn zij voor jou, hun spel is van liefde en honger, eindeloze hemel over de steppen! En het is deze zelfde avond dat op je weg wordt gezet een moedertje, en je ziet hoe de regen op haar mantel gestolde paarlen laat, de laatste bries, waarin de dag uitblies, heeft al het goud der herfstblaren aan haar voeten gewaaid, al het goud van je verering aan haar oude, wankele voeten! Op je bloed, als een vloot triomfant: wil de stad te zetten blok na blok tot een kathedraal over haar; uit het gonzen der stemmen millioenen, tinkelen der trems: kinderen roepend mekaar van ver en nabij (je ziel gewerkt door alle geruchten als rook die in de regen slaat) bronzen klok voor haar lof, en de lichten van je liefde van pijler tot pijler! O te zijn in dit avonduur om haar van de Stad de grote minnaar —je draagt haar op je hand zo men ziet heiligen dragen kerken en kloosters op hun handen, lach van je ziel doolt met de blauwe wierook uit je pijp door alle straten, En de muziek van je ogen hommelt ver het land in dat zich alom heeft gezet aan de stad als een lief aan haar Hoogliefs voeten. LIED VAN DE ARBEID Vandaag is het over mij gekomen en het is zo groot, mijne vrienden laat mij het verhalen. Ons woord is anders geworden, vaste klank kwam in onze stem, en ons gebaar tekent de komende visioenen op de lucht— wij: bouwers met horizonnen! De grote wind die komt van de zee en de vlakte hij brak het water los, de pleinen heeft hij witgevaagd. Meeuwen tuimelden over de stad, de zon is uit de wolken ...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!