Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Samlede værker
Bind 2

written by "Aakjær, Jeppe, 1866-1930"
...ets Putren gløder ham Sjæl og Sind, saa nærmere han til Stormen triner, mens Klædets Frynser for Blæsten hviner. 146 Det hviskede Povl, mens hans Rygrad gøs „Du naar det aldrig! Du er jo vildet!“ Hans hede Sved under Skjorten frøs, men nye Draaber sprang frem og trilled. Da hikked Vejret en ringe Stund; da steg der Bøn fra en graadfyldt Mund, thi midt i ?rknen bag Knogets Drive han saa sin Hytte mod Næets Skive. I Stønnen han aabned sin Gangdørs Slaa og la’ sin Bylt paa den Langbordsplade, saa var der først dette at tænke paa: den Spædes sutrende Mund at made. Her søgtes Raad hos den gamle Ko, hun ømmed sig lidt ved hans kolde Kno; men Takken for Koens varme Drikke blev snart to spillende Barneblikke. Da tændtes en Glans i hans Tungsindsblik; saa skjøn ham tyktes hans lave Stue; fra Lyngtørvsbaalet paa Gruen gik mod frosne Lemmer saa varm en Lue; han bøjed sig dybt mod Barnet ind og kjendte saa myg sin stride Kind. Snart drap mod den Spædes Tindingaare den sidste Sne med hans første Taare. Saa kom der nu Dage, ja Nætter med, hvor Povl forsoned sig helt med Livet, da lød det mildt fra hans Sengested: „Ja, Gud har taget, men ogsaa givet.“ Han drejed sig rundt med stor Umag og lyttede ned mod et Aandedrag, hvor Barnets Leje just saa var stillet, at Maanen løfted dets Drømmebilled. 147 Og alt i Stuen blev højstemt Ro, om ogsaa Ræven derude jamred, om Væggen gav sig for Tryk af Ko, og Dødninguhret i Bjælken hamred; et varsomt Strøg mod den Spædes Kind, saa haledes atter Søvnen ind, mens Maanen delte sin milde Flamme med Vuggens Puder og Hedens Damme. Det sker, at Povl med den tavse Mund lar af sit Barn sig i Haaret drage og snakker da mer i én saadan Stund end før i alle hans Levedage. Han løfter det op i Nøds og Lo at klappe Næsen paa Husets Ko. Thi Ko og Barnet forstaar hinanden i Kraft af den dampende Mælk i Spanden. — —...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!