Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Gwaith Mynyddog. Cyfrol II
written by "Mynyddog, 1833-1877"
...u. Deffroai Mari gyda hyn I gael ei hun mewn gwely gwyn, A gwên trugaredd uwch ei phen Yn edrych ar ei dwyrudd wen. Nid oedd gan ŵr a gwraig y tŷ (Lle dodwyd Mari),—blentyn cu, A gall mai dyna’r rheswm pam Y carai’r rheiny gael y fam, Er mwyn cael gwylio’i baban bach Yn tyfu’n llencyn gwridog, iach. Dechreuai’r bychan chwareu’n rhydd, A rhosyn iechyd ar ei rudd, A gweithiai’r fam â chalon rwydd Wrth weld ei gobaith yn ei gwydd Yn tyfu’n hogyn gwyneb crwn, A’i serch ymglymai o gylch hwn. * * * * * Awn heibio i flynyddau maith,— Fe dyfai’r llanc,—gwnai’r fam y gwaith, Ac ni fu’r blwyddau meithion hyn Heb ambell smotyn hafaidd, gwyn. Edrycha’i llanc yn hoew a chryf, A’i natur fywiog, hoenus, hŷf, A godai awydd yn ei fron I fynd yn forwr nwyfus, llon; Dychmygai nad oedd unrhyw ddôr Yn agor iddo ond y môr. Fe deimlai’i fam, a theimlai’n flin, Ond ni ddaeth gair dros drothwy’i min, A’r bore ddaeth i’r llanc dinam I rwygo’i hun oddiwrth ei fam. III. Y storm a aeth heibio, a’r dwylaw wnaent gwrdd I gyfarch eu gilydd yn llon ar y bwrdd; “Mae’r cyfan yn fyw,” ebe’r Capten yn llon, A diolch a gweddi yn llanw ei fron: “Na!—arhoswch; pa le y mae William ddinam, Y llencyn oedd newydd roi ffarwel i’w fam?” Ond dwedai rhyw un âg ochenaid ddofn, ddofn, “Nid ydwyf yn sicr, ond y mae arnaf ofn Fod drwg wedi digwydd, pan ruai y gwynt, Gan luchio a thaflu y llong ar ei hynt,” ’Roedd William yn mrigyn yr hwylbren, hir, praff, Yn ceisio ategu yr hwyl gyda rhaff; Fe ruthrai y gwynt, ac mewn eiliad neu ddwy ’Roedd y llanc wedi myned na welwyd ef mwy. Y tu ol i’r llestr, draw, draw ar y donn, Yn ymladd am fywyd, ’roedd llanc a fu’n llon, A’i obaith a’i nerth ar ddiffygio yn llwyr, A’r t’w&rsquo...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!