Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Et Aar
written by "Nielsen, Anton"
...kae se, om han groet novet paa Turen. De kommer forbi Purrerne. Mrke staar de endnu med store, svulne Knopper. Det lyser imellem dem af hvide Anemoner. Han er gaaet helt frem ved Hestene og holder i Forsmkken paa Vognen med den ene Haand. Pirker op imod dem i Sofaen med Pisken. — Kae du house bett Pie? Han peger indover. — De' dov farle, som du rover op. Hun er i [s. 153] Frd med at knappe Blusen. — H har du dine skidt Liner. — Naa ... naa ... Han griber efter dem. — Ja, de' ekk novet saaen o skrie op. — J troed' bare. Han rykker i Linerne. — Naa ... naa ... Piben dingler i Takt med hans Skridt. I et Staaltraadsbur, som er bundet under Vognen, galer en Hane, og en Ged trasker brgende med tjret til Bagsmkken. Det er Fie og Frrik, som skal holde deres Indtog i Huset nede ved Aaen. — — Der er stille i Skoven nu henunder Aften. Fuglene ligger paa Rede og ruger, og Raaerne lister forsigtigt fra Krat til Krat for at finde et Sted til at stte deres Lam. — Forlngst er Haslens Rakler falmet, og Hunblomsternes rde Strnge visnet. Knopperne er begyndt at folde sig ud. Alle Skovduerne tier. Solen er gaaet ned. En Birk staar med Lv om de spinkle Grene, Aftenvinden vider dem ud som en Fane, og inde mellem Bladene synger en Nattergal. Ad en Sti kommer Moseper trillende med sin Hjulbr. Olle gaar ved Siden af. Hun har store Trsko paa Benene og Sndagskaaben paa. Hatten sidder lidt paa Siden, hun kan ikke skubbe til den, i begge Hnder brer hun Pakker. Af og til nikker hun, for at den ikke skal falde af. Hun gaar tungt. Moseper skal ned med hendes Skab til Gaarden. — Tyst! — Flyttelsset hres nu kun som en svag [s. 154] Skramlen derborte bag Trerne. Ensomt lyder Gedens ustandselige Brgen. Hjulbren skriger. — — Ene lister jeg om. Jeg er fyldt med Forventningens stille Glde. I Nat skal det ske. Ud af Ty...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!