Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Wilde Bob
written by "Steelink, Willem"
...or onze Jongens. KAPITEIN MARRYAT is de Jongens-auteur bij uitnemendheid.   Het Handelsblad zegt: „met gejuich worden zijne boeken steeds begroet. Slechts bewondering, geen critiek wordt zijn deel.” Het Vaderland zegt: „Marryat veroudert niet en blijft steeds even aantrekkelijk.” De Portefeuille noemt deze boeken: Gezonde en zeer gewilde jongenslectuur. Marryat was een onderhoudend verteller, die nooit iets aanstootelijks schreef, maar voortdurend wist te boeien. De werken van KAPITEIN MARRYAT zijn verschenen in 2 uitgaven. A. De groote gellustreerde uitgave met twaalf platen, geteekend door Johan Braakensiek en Jos. Scheidel. Hierin zijn nog voorhanden: De zoon van den Strooper — Snarley Yow — Frank Mildmay — Onder de Hottentotten — Stuurman Flink — Rattlin de Zeeman — Japhet de Vondeling — Het Spookschip — Jack Rustig. Prijs in gellustreerd omslag ƒ 1.50, gebonden ƒ 1.90. B. De goedkoope gellustreerde uitgave. Elk deel in groot formaat hiervan is versierd met 8 platen en bevat ruim 350 bladzijden druks. — Verschenen zijn: Pieter Simpel — Het Koningskind — Arme Jaap — Jacob Eerlijk — De Kinderen van het Woud — De Landverhuizers van Canada — De Zwerver — De Kaper uit de vorige eeuw en Percival Keene. Prijs van ieder deel in een door Johan Braakensiek geteekend omslag ƒ 0.90, prachtig gebonden ƒ 1.25. [244] Gellustreerde Werken van MARK TWAIN.   De Lotgevallen van Tom Sawyer, 6e herziene druk met platen van Johan Braakensiek. De Lotgevallen van Huckleberry Finn (TOM SAWYER’S MAKKER). 2e druk met ruim 50 illustratin. De Reisavonturen van Tom Sawyer, met 30 fraaie platen. Prins en Bedelknaap. 2e druk met ruim 50 illustratin. Het Handelsblad zegt: De boeken van Mark Twain wemelen van leuke zette...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!