Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
A mester
written by "Surányi, Miklós, 1882-1936"
...n felugrott s könnyedén megtalálta azt a gesztust, amellyel végét veti a szituáció kínos voltának. —Maguk kimehetnek—parancsolta a rendőröknek. Aztán Dömötör felé fordult: —Az Istenért, méltóságos uram, hogy kerül ön ide? A szobrász szeliden mosolygott. —Tessék a jelentést elolvasni. A kapitány sebtében végigfutotta a rendőrellenőr jelentését. Aztán elmosolyodott, gyengéden és elegáns bizalmaskodással megfogta a művész karját s a divánra ültette. —Oh ezek a tökfilkók!... Nem is képzeli a Mester, mily sok bakot lőnek e faragatlan, hiú és hatalmaskodó bugrisok. Aztán felemelkedett helyéről s mint egy tisztelgő küldöttség szónoka, a művész elé toppant: —Méltóságos uram! Mielőtt jelentést tennék felettes hatóságomnak és a hibás rendőri közegeknek nemcsak alapos kitanítását, de egyben példás megbüntetését is indítványoznám, aminek, szent meggyőződésem szerint, meg is lesz a kivánt eredménye, arra kell kérnem önt, hogy csekélységemtől méltóztassék elfogadni a bocsánatkérést, amelyet a megtévedt rendészeti szervezet nevében ezennel tiszteletteljesen van szerencsém fölajánlani. Az ország büszkesége, az európai hirü művész, a magyar faj halhatatlan géniusza ... —Oh kérem...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!