Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Doktor Nikola
written by "Boothby, Guy Newell, 1867-1905"
...boerne var endnu ikke gaaet i Seng. Da jeg bankede, traadte n ud af Vrelset til hjre i Korridoren og kom henimod Dren, og da han aabnede den, opdagede jeg, at det var Mc'Andrew selv. "Hvad behager, er det Dem, Bruce?" udbrd han forbavset, saa snart han opdagede, hvem hans Gst var. "De har valgt et temmelig sent Tidspunkt for Deres Besg; men det er lige meget, kom blot ind; det glder mig at se Dem." Medens han talte, frte han mig ind i det Vrelse, han lige var kommen ud af. Det var hans Spisestue, som var udstyret paa en noget tung, men overdaadig Maade. I en Stol ved det lange Bord — for Mc'Andrew havde en stor Familie, og de var tolv til Bords hver Dag — sad der en lille graahaaret Dame, hans Hustru, og lige over hende en smuk, ung Pige paa seksten Aar, som syede; det var hans yngste Datter og hans Kledgge. Jeg kunde se paa deres Ansigter, at mit sene Besg ogsaa gjorde dem forbavset, men efter et Par almindelige Bemrkninger sagde de Godnat og forlod Vrelset. "Jeg antager, at De har en meget vigtig Grund til dette Besg, ellers vilde De vel ikke vre her?" sagde Mc'Andrew, idet han rakte mig en Cigarkasse. "Har De hrt om nogen ny Plads, eller er Deres uskyldige Ven Nikola begyndt at snyde Dem?" "Nej, der er ikke Tale om nogen af de Ting," svarede jeg leende, "men da jeg efter al Sandsynlighed forlader Shanghai i Morgen tidlig, fr Bankerne lukker op, kommer jeg til Dem for at se, om jeg kan faa Dem til at tage Dem af denne Anvisning for mig." Jeg tog Dr. Nikolas Anvisning frem og rakte ham den. Han tog den, stirrede paa den, sa op paa mig, sa igen paa den og gav sig til at fljte. "Det ser jo ungtelig ud som en Forretning," sagde han. "Ja, ikke sandt?" svarede jeg. "Jeg kan neppe tro, at jeg er 10,000 Pund vrd." "Ja, man maa jo nske Dem til Lykke. Men hvad er det, De vil have, at jeg skal gre?" spurgte Mc'Andrew, idet han blev ved med at vende Anvisningen, som om det var en eller an...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!