Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
Spaens Heydinnetie
written by "Cats, Jacob, 1577-1660"
...verlast, overladen, 195. overslaen, het oog laten gaan over, 948. overstorten, 1055. P pagjen, kleine page, 354. payen, 142: verschalken. palen, plur., oord, 2, 1198; vgl. fines, orae. pant, bezitting, schat, 544, 580. —, onderpand, 559. — goed, 72. paren, metgezel worden, consociare, 1272. partuyr, wederhelft, 1918. passen op, letten op, geven om, zich storen aan, saamgaan met, 10, 21, 968, 1437, 1608, 1696, 1764. peyl, merkteeken, 827. [114] peysen op, bepeinsen, 590. perck, omheinde ruimte, 906. Kil. parck, warande, roborarium: viviarium, locus septus in quo ferae vivae pascuntur, vulgo parcus. plegen, doen, 1200, 1895. plagh, 94 A., 707, 722, 866, 986, 1675, 1923. —, 792, 971. pogen, 983. praem, knel, 1222. praet, 22, 1196. prang, 650: nauwende perken. prangen, de ziele —, 1226. predicatie doen, 1525. prenten, 84 A.: bezig houden? preuf, preuve, proef, bewijs, 591, 1364, 1653. R racker, gerechtsdienaar, 1031. raden tot, dringen, drijven tot, 1360. Kil. raeden, j(tem), op-raeden, incitare. raet, middel, 153. —, overleg, 572. raken, betreffen, aangaan, 110, 931, 1106, 1223, 1416, 1561: roeren. rakente, 352: raken aan het. ranck, streek, boerte? klucht? 54. rapen, verzamelen, 769, 776. vreughde —, 161. vgl. Kil. raepen ghe-noeghte. voluptatem capere, haurire: delectari. Vgl. Oudemans. ras, 1267. rasen, de baren —, 806. rauw, rouw, onbeschaafd, lomp, 305, 967, 1849. —, onervaren, 672. recht, juist, 1452. rechten, de gemeene —, 1839, A. reden, spreken, taal, woorden, 262 A, 485 A. 734, 933, 1038. reden, verstand, 229, 298, 671, 703. schijn van —, 142: schijn van waarheid. reys, een —, 52, 193, 515, 711. ridder, 720. ridderschap, het —, ridderlike waardigheid, 558. ringekens, 150...

This book you can borrow for use directly by visiting our library!