Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Et Aar
written by "Nielsen, Anton"
...kae se, om han groet novet paa Turen. De kommer forbi Purrerne. Mrke staar de endnu med store, svulne Knopper. Det lyser imellem dem af hvide Anemoner. Han er gaaet helt frem ved Hestene og ... read more