Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Het Leven der Dieren
Deel 1, Hoofdstuk 01: De Apen

written by "Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884"
...hel uitgeschreeuwden en eenige malen herhaalden klank “koek”. Alle mannelijke Apen keken naar ons; de jongen echter speelden nog onbezorgd; eenige wijfjes gaven hun lievelingsbedrijf nog... read more

Het Leven der Dieren
Deel 1, Hoofdstuk 14: Buideldieren; Hoofdstuk 15: Kloakdieren

written by "Brehm, Alfred Edmund, 1829-1884"
...het en komt een klein eind verder opnieuw te voorschijn. Bij gevangene exemplaren heeft Bennett opgemerkt, dat het Vogelbekdier zich gaarne dicht bij den oever, op korten afstand boven het slijk ophou... read more