Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Krakatau en de Straat Soenda
De Aarde en haar Volken, 1886

written by "Cotteau, Edmond, 1833-"
...enen, als donkerkleurige lawinen naar beneden; zij rollen door de ravijnen en stroomen in breede massa langs de hellingen, en vormen eindelijk kegels, waarvan de voet op den bodem der zee rust, die ... read more