Library policies Library hours Library catalogue More than 10,000 books in the database!
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Handboek voor den kaasmaker in Nederland
written by "Hollman, Pierre Jean"
...armtemeter, en hoe bedriegelijk deze is, hebben wij vroeger aangetoond. Dat moet veranderen, de boer moet er zijn eer in stellen goede kaas te maken; zoo bevordert hij tevens zijn voordeel, wat waa... read more